20 Augustus 2019 een terugblik naar 2008 Sluisje info

foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Hoeveel Duizenden mensen zijn er over dit bruggetje gegaan?

Hier ziet u nog de voet voor de aandrijf motor en de fundering van het huisje.

         20 Augustus 2019 een terugblik naar 2008 Sluisje info

______________________________________________________________

Al jaren gebruiken wandelaars het bruggetje om via de Lobberdenseweg op de dijk bij Pannerden te komen. Bij het bruggetje staan twee bankjes en een tafel, als men over de leuningen kijkt is nog de plaats te zien waar de elektrische motor heeft gestaan en met wet platte riem de bestaande nostalgische Centrifugaal pomp aandreef. In 2008 zijn er ook foto’s gemaakt, maar de link daar naar toe werkte niet meer. Daarom is er een nieuwe link aangemaakt. 20 Augustus 2019 zijn er nog enkele foto’s gemaakt ! Ook is op dezelfde dag in 2008 richting Lobith gegaan. ( Album 2 )

Gegevens van het sluisje in de Oude Waal tussen Bijland en Kijfwaard staan op het bord bij het bruggetje en de tekst daarop ziet u hier onder.

De Bijlandse waard is ontstaan door het afsnijden in 1771 van een grote Waalmeander met het graven van het Bijlandse Kanaal tussen Tolkamer (Lobithsche Wet) en Pannerden (Kijfwaard). Aanvankelijk waren begin en uiteinde nog open, maar de mond aan de Lobithsche Wet bij Tolkamer werd waarschijnlijk afgedamd, zodat er een voetpad ontstond naar de Waard. Bij hoog water liep dat voetpad wel onder en kwam de waard nagenoeg blank te staan. De uitgang aan de Kijfwaard is altijd open geweest om voor de afwatering van de Bijlandse waard te dienen. Op de waard had men ook veel tast van kwelwater

Een andere informatie is uit de eerste helft van de 20 eeuw, waaruit blijkt dat de landbouwers Antoon Voss, Johannes Spronk en Hend Hendriks gronden hebben gepacht op de Bijland die beschermd werden door een zomerkade met een sluis lopende tot aan de Lobberdense dam (C215) thansC348).

Wanneer deze sluis voor het eerst is aangelegd is niet geheel duidelijk. In ieder geval reeds in de 19 eeuw. Dit blijkt uit oude rivierkaarten en topografische kaarten Er waren zelfs twee sluizen, een op de grens met de Kijfwaard en een dichter
bij de steenfabrieken.

In 1922 ontstond er een waterstaatkundig probleem. De sluis lag op de grens van de gronden van de steen- fabriek De Bij land enerzijds en de steenfabriek De Kijfwaard anderzijds. De landbouwer A. Voss sloot met de N.V. Steenfabriek Pannerden een contract voor het wegbaggeren van een gedeelte van de zomerkade bij de steenfabriek. Deze gaf overlast van kwelwater. Tegen het wegbaggeren waren geen wettelijke belemmeringen. Maar door het weg baggeren van 30 tot 40 meter zou de sluis in de uitmonding van de Oude Waal geen effect meer sorteren. Op het eerste gezicht lijkt het een beeld uit de industriële archeologie; en metershoge stalen sluisdeur, die een ondiep watertje afsluit. Maar deze deur is hier niet voor niets neergezet, hij sluit de oude meander van de Waal af, de riviertak die tot 1771 de hoofdgeul van de rivier was.

Het imposante gevaarte, eigendom van een steenfabriek, heeft nog steeds een functie in de water beheersing gevarieerde polders rondom de Bijland. Er voor ligt een klein maar aardig rivier strand wat door middel van een klimpartij te bereiken is. Direct aan het water groeien rietbossen en erachter schiet het ooibos op, dat voornamelijk uit wilgen bestaan. ( Info uit: Pannerdensch Kanaal: de hoofdkraan van Nederland, Cultuur historische routes in Nederland no.58)

In oktober 1908 renoveerde de toenmalige eigenaar van steenfabrieken de ‘De Bijlandt’ M.G. van de Pol, de sluis en liet een nieuwe zomerkade aanleggen over het perceel C 215 langs de Oude Waal. Er werd een damwand geheid onder de sluis door aannemer Boerman. Hij nam deze maatregelen om de wateroverlast op zijn droogvelden terug te dringen..
______________________________________________________________

Foto Heemkundekring van het huisje met de gevaarlijke hoek.

19 September 2008 vanaf het pontje naar het sluisje – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-sc2jemxlS7ruk6QQ?e=JZyc7a

______________________________________________________________

De brug over Rijn water naar De Bijland.

19 September 2008 Brug Bijland en naar het sluisje – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-ss4aaomY9Hepuiig?e=1gIk18

______________________________________________________________

20 Augustus 2019 vanaf het pontje naar het sluisje – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-s8q5Fvd1GqntIBDg?e=Ub5UWs

______________________________________________________________

Dit bericht werd geplaatst in Polder. Bookmark de permalink .