30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie

foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

wethouder Sylvia Fleuren opende de Expositie.

      30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie

______________________________________________________________

Op vrijdag 30 augustus om 16.00 uur opende wethouder Sylvia Fleuren de gecombineerde tentoonstelling over de grensoverschrijdende gebeurtenissen en hun gevolgen tijdens Operatie Market. Market was de codenaam van de luchtlandingen tijdens Operatie Market-Garden. De tentoonstelling is een tweeluik waarbij de gevolgen van enkele noodlottige gebeurtenissen tijdens de eerste twee dagen van Operatie Market centraal staan, Deel 1 Is nu te zien in het gemeentehuis van Berg en Dal, deel 2 in het Rathaus van Kranenburg.

Het is een Gecombineerde tentoonstelling grensoverschrijdende gebeurtenissen en gevolgen Operatie Market.

In dit tweeluik leest en ziet u de gevolgen van enkele noodlottige gebeurtenissen in deze grensregio op de eerste twee dagen van Operatie Market, codenaam van de inzet van Luchtlandingstroepen tijdens Operatie Market-Garden. Het eerste deel van de tentoonstelling in het gemeentehuis van Berg en Dal laat de aanleiding van deze gebeurtenissen zien. In het gemeentehuis van Kranenburg gaat het tweede deel van deze tentoonstelling vooral in op de gevolgen van deze gebeurtenissen.
De verhaallijn begint bij de Amerikaanse “pathfinders” die navigatiebakens uitlegden bij Overasselt om honderden C-47 transportvliegtuigen met bestemming Groesbeek, de weg te wijzen. Hoe verliep die reis vanuit Engeland; wat overkwam toch de Paratroopers die door een navigatiefout boven de Wylerbaan afsprongen in plaats van boven Klein Amerika? Wat waren de soms desastreuze gevolgen voor enkele van de tien transportvliegtuigen die de terugreis naar Engeland niet volbrachten en waarvan er twee neerstortten bij het naburige Kranenburg?
Toen op de tweede dag honderden zweefvliegtuigen op de Iandingszones langs de Wylerbaan en nabij Klein Amerika neerdaalden, ging er opnieuw het nodige mis, waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag het leven van veel Amerikaanse families beïnvloed.

Deze tentoonstelling is samengesteld door Stichting Groesbeek Airborne Vrienden in samenwerking met de gemeenten Berg en Dal en Kranenburg en is te bezoeken vanaf maandag 2 tot vrijdag 27 september. Onze bijzondere dank gaat uit naar Teun van Doorn en Paul Geutjes voor hun bijdragen.

Tentoonstelling over de 82nd Airborne Divisie in gemeentehuis Groesbeek is geopend voor publiek vanaf maandag 2 t/m vrijdag 27 september 2019.

______________________________________________________________

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-0shIL0PuhromN88g?e=vEUCqA

______________________________________________________________

Marco Cillissen va de Stichting Airborne Vrienden Groesbeek.

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-0_4OsFd695ts4QHg?e=WHEd9Z

______________________________________________________________

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-1QESM3qvIBFL7O_Q?e=AiAX94

______________________________________________________________

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie   Album 4

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFih-1hUZz2pXLiqIgZxw?e=6bZLak

______________________________________________________________

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie film 1

https://youtu.be/oxB9dgBVGbQ

______________________________________________________________

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie film 2

https://youtu.be/QGJzvnBbReM

______________________________________________________________

Marco Cillissen va de Stichting Airborne Vrienden Groesbeek….verteld.

30 Augustus 2019 Opening Expo 82nd Airborne Divisie film 3 en 4

https://youtu.be/3OS9iw1kbsA

______________________________________________________________

Informatie over Vitrine 4

Met de reeds eerder opgedane ervaring in voorgaande missies, wist de staf van de 82ste dat kanonnen de enige bescherming zouden zijn tegen aanvallen door vijandelijke gepantserde troepen. Na de parachutistenlandingen arriveerde een enkele serie van 50 zweefvliegtuigen boven LZ “N”. De zwevers zaten volgepakt met acht 57mm kanonnen, negen jeeps en twee aanhangers met munitie. De volgende dag, maandag 18 september 1944, vlogen 11 series zweefvliegtuigen voortgetrokken door 456 transportvliegtuigen, richting de landingszones bij Groesbeek. Zij vervoerden 1.899 manschappen, 206 jeeps, 123 aanhangers en 60 kanonnen.

Van de 212 zwevers bestemd voor 11 “N “ landden er 150 rond het gehucht Knapheide, ongeveer 1.6 km ten zuidwesten van LZ “N”. Op een handvol zwevers na landden de overige zwevers op redelijk korte afstand van Knapheide, of, volgens instructies, op 12 “N” zelf. De 242 zwevers bestemd voor 12 “T” brachten het er minder goed van af. Desondanks landden ongeveer 90 zwevers op de 12 en nog eens 52 ten westen hiervan, maar wel binnen een radius van 1.6 km van de door de pathfinders uitgelegde navigatiebakens. 19 Zwevers daalden ongeveer 2 km ten westen van 12 S?TN neer.

Nog eens 19 zwevers kwamen in een door Duitsers gecontroleerd gebied neer, op een afstand van 1.6 tot 6.4km van de 12. De herbevoorrading missie voor de 82ste en 101ste (Eindhoven) arriveerde 20 minuten na de transportvliegtuigen. De geplande droptijd was 15:57 uur. 131 Bommenwerpers met voorraden voor de B2ste vlogen naar DZ “N” Klein Amerika. De meeste bundels kwamen neer binnen het door de B2ste gecontroleerde gebied waardoor ongeveer 80 procent van de 258 ton die was gedropt, kon worden
______________________________________________________________

Informatie over Vitrine 5

Tijdens Operatie Market-Garden werd vrijwel geen andere plek zo vaak vermeld in de Amerikaanse situatierapporten als Den Heuvel. Dit prachtige landgoed, 37 meter boven MAP, domineert het gebied tussen Wylerbaan en de grens in het
zuidoosten. Vanaf 20 september 1944 lag Den Heuvel onafgebroken in de frontlinie de liep vanaf Erlecom, via de Thornsche Molen. Wyler, de Heikant, de Bruuk, de Grafwegen tot de St Jansberg. Vanuit strategisch oogpunt bezien was Den Heuvel voor zowel de Amerikaanse, alsook voor de Duitse troepen even belangrijk Alle bewegingen op en rond Den Heuvel werden aan beide tijden geobserveerd. Via de tankgracht. die komend vanuit Wyler eindigde tussen boerderij Vossendaal en Den Heuvel, wisten Duitsers regelmatig gepantserde troepen ongezien door de frontlinie te brengen. Tot eind oktober 1944 waren serieuze Duitse tegenaanvallen een constante dreiging n dit deel van de frontlinie Tijdens de campagne werden vrijwel alle onderdelen van de 82ste Luchtlandingsdivisie voor een korte periode ingezet rond Den Heuvel, Velen van hen kwamen hierbij om het leven, raakten gewond of vermist tijdens één van de vele gevechten op het terrein van Den Heuvel. Na afloop bleek dat Den Heuvel constant van veroveraar wisselde, omdat beide partijen dit strategische punt wilden bezetten en ervoor wilden strijden.
 

______________________________________________________________

Informatie over Vitrine 2

Op de warme, mistige herfstochtend van zondag 17 september startte de missie voor de parachutisten van de Amerikaanse 82ste Luchtlandingsdivisie toen ze om 10:19 uur opstegen vanuit Engeland. 480 C-47 Transportvliegtuigen, verdeeld over 11 series, vervoerden ca. 7.250 parachutisten met bestemming de Drop Zones bij Grave, Overasselt en Groesbeek. Goed beschermd door een grote groep jachtvliegtuigen arriveerden alle 480 vliegtuigen tijdig boven Schouwen-Duiveland, Nederland. De transport vliegtuigen vlogen vrijwel ongemoeid verder naar Grave. De aanvliegroute bleek een juiste keuze. De voorafgaand aan de operatie uitgevoerde bombardementen, gecombineerd met het voortreffelijke werk van de ‘Flak-Busters’, hadden ervoor gezorgd dat het Duitse luchtafweervuur tot een minimum beperkt bleef. Zodra de groep de Drop Zones bij Groesbeek bereikten, nam het vijandelijk luchtafweervuur in hevigheid toe. Het meest intense en accurate afweervuur kwam het Flak en de handvuurwapens die opgesteld stonden rond de bruggen en in de bosrijke gebieden. Met name vanuit het direct over de grens gelegen Reichswald. De totale verliezen van deze missie bedroegen 10 vernietigde en 118 beschadigde transportvliegtuigen. 25 Bemanningsleden werden gedood of vermist, een enkeling tot op de dag van vandaag.

______________________________________________________________

505de Parachutisten Regiment

Geheel volgens plan waren DZ “N Klein Amerika en DZ T” Wylerbaan niet gemarkeerd. De eerste parachutistenlandingen waren gepland voor DZ “N’ Klein Amerika, maar door een foute manoeuvre nam de tweede serie van 45 vliegtuigen de positie over van de eerste serie vliegtuigen. Deze formatie, plotsklaps aan de leiding, raakte uit koers in noordelijke richting en liet onder zwaar luchtafweervuur vrijwel het gehele tweede bataljon van het SOS de Parachutistenregiment afspringen boven het gehucht De Kamp nabij Drop Zone $TU. Door de uitzichttoren aan de Molenweg in Groesbeek te gebruiken als verzamelpunt, wist men binnen een half uur een flinke strijdmacht te formeren die om 14:15 uur op weg ging naar hun doelen. De groep die zich door het noordelijk deel van Groesbeek verplaatste, ondervond nauwelijks tegenstand. Om 15:45 uur werd zonder slag of stoot de meest hooggelegen heuvel in het bos ingenomen. Het bataljon stuurde een sterke patrouille naar de zuidelijk gelegen spoorburg bij Mook. Deze bleek opgeblazen. Twee patrouilles werden in westelijke richting op pad gestuurd om bij het Maas-Waal kanaal contact te maken met het 504de Parachutisten regiment. Om 19:30 uur werd brug 8 over het kanaal bij Malden bereikt. Deze was ook opgeblazen, maar aan de overkant ontwaarde men manschappen van het SO4de. Om 21:00 uur maakte de andere patrouille contact met het SO4de bij brug 7, de meest zuidelijke brug over het kanaal. De sluisbrug van Heumen, nog Intact, was toen al veroverd door het 5O4de  

______________________________________________________________

T/5 Glenn Braddock, Pathfinder, Operation Market-Garden fDZ

Vanwege het feit dat Operatie MARKET overdag zou plaatsvinden, werd besloten twee Pathfinder Teams, ieder bestaande uit 1 officier en 11 manschappen, in te zetten op Drop Zone “0” bij Overasselt, amper 15 minuten voordat de hoofdmacht van de Amerikaanse 82ste Luchtlandingsdivisie zou arriveren. De kleinschaligheid waarmee de pathfinders werden ingezet, werd mogelijk gemaakt doordat de eerste series transportvliegtuigen voor DZ’s “N” Klein Amerika en “T” Wylerbaan Groesbeek, de navigatiehulpmiddelen op DZ “0” konden gebruiken. Deze lagen namelijk direct in hun aanvliegroute. De beide teams maakten om 12:47 uur een perfecte sprong en landden zij aan zij in het open veld. Terwijl een team nauwlettend de wacht hield, stelde team 1 de navigatiesystemen op. Binnen drie minuten spreidde het team de panelen uit in het veld en waren de radar en het radiobaken operationeel.

______________________________________________________________

Mike Kight

Op 17 september landden de para’s van ‘1-504 PIR’ bij Groesbeek. Drie dagen later nam soldaat Mike Kight deel aan een van de huzarenstukjes tijdens Operatie Market Garden. De twee bruggen bij Nijmegen moesten veroverd worden, maar de Britse en Amerikaanse troepen stuitten op heftige weerstand van de Duitsers op de noordelijke oever van de Waal. De Amerikanen staken vervolgens ten westen van de bruggen met gammele Britse vouwboten van canvas de Waal over. Tijdens daglicht, en onder moordend vuur van de Duitsers. Sommigen moesten bij gebrek aan peddels hun geweerkolf gebruiken om te peddelen.  Deze oversteek van de Waal is ook een van de meest bekende scènes uit de speelfilm ‘A Bridge Too Far’ – een Brug te ver. En ondanks zware verliezen (47 doden en vele tientallen gewonden) lukte de aanval. De Duitsers werden verdreven van de noordoever, waarna Britse tanks en andere eenheden over de verkeersbrug noordwaarts konden oprukken. Ze kwamen echter te laat bij Arnhem aan om het mislukken van de operatie nog te kunnen voorkomen.

Vermist

Bij het oversteken van de Waal moet soldaat Mike Kight dus een geluk engeltje op zijn schouder hebben gehad. Zijn eenheid werd na het vrijmaken van de verkeersbrug weer teruggetrokken naar de landingszone bij Groesbeek. Maar daar kregen de parachutisten te maken met felle tegenaanvallen van Duitse eenheden.  Bij een van die aanvallen, met tanks, liet het geluk Mike Kight in de steek. Zijn eenheid werd onder de voet gelopen. Slechts één man overleefde. Het laatste wat hij van soldaat Mike had gezien was hoe deze, zwaar gewond, bleef vuren met zijn mitrailleur. Kight werd als vermist opgegeven en zou tientallen jaren spoorloos blijven.

Lees meer over Mike Kight

http://defensieweblog.blogspot.com/2012/05/het-verhaal-van-soldaat-gerald-w-kight.html

______________________________________________________________

Bovenstaande teksten Komen o.a. van afbeeldingen met tekst. Die afbeeldingen zijn in Microsoft OneNote 2007 ingevoegd, bij rechts op de afbeelding is er de optie tekst te kopiëren, en die tekst gaat dan naar Microsoft Word. Afhankelijk van de scherpte van de tekst hoeft meestal maar weinig worden aangepast !

______________________________________________________________

Alle Rubrieken over Marketgarden:

https://whmgipman.wordpress.com/category/marketgarden/

______________________________________________________________

Dit bericht werd geplaatst in Herdenkingen, Marketgarden, Organisaties. Bookmark de permalink .