1 Februari 2021 Verhoogd water en reeën in de polder

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

__________________________________________________

Mooi aangepast talud….Maar vrachtwagens met klei komen er voorlopig niet!

_____________________________________________________

Vandaag 1 Februari 2021 Ook maar eens kijken naar het steeds wassende  water! Op het terrein van de ontmanteling van de Zandwinning installatie hadden ze onderdelen op de hoge berg geparkeerd, want het terrein kan ook onder water lopen!  Op de dijk richting grote parkeerplaats was goed te zien dat het hogere water het klei transport heeft stil gelegd. Een viertal Reeën waren een beetje de weg kwijt, ze kwamen vanaf richting zandwinning installatie van af een klei berg en zwommen naar de volgende berg waar ze razend snel naar boven renden. Ze liepen naar het einde van de berg, en konden daar niet verder. Dus weer zwemmen en kwamen ze op het droge gedeelte als men bij grote parkeerplaats de polder ingaat. Ze renden naar de dam maar daar konden ze niet verder en liepen om de bosrand om daar verder te zwemmen richting dijk.

Ook de Galloway’s de weg kwijt

Op de dam stonden een aantal Galloway’s die niet verder konden, toen ik ze voorbij was  was goed te zien dat men daar niet oversteken kon! Toen terug liep liepen de Galloway’s voor mij uit. Al eerder waren er 2 Galloway’s aan het stoeien, zie filmpje. Terug over de dijk waar veel wandelaars het snel wassende water bekeken. Beter was te zien dat er veel onderdelen op de berg stonden. In de verte was er een bulldozer bij het drijvende talud waar men bij het begin van de schuine oprit voor de vrachtwagens van het klei transport. De vrachtwagens waren er niet omdat het gebied waar ze rijden onder water staat. De ontmanteling zal wellicht langer duren en zeker als het water op het terrein komt. Een kraan werd afgebroken omdat die niet meer nodig was, en is nog een hoge kraan voor de ontmanteling van de hoge installatie.

_________________________________________________

Er is een nieuwe toegang gemaakt voor transport op de berg.

1 Februari 2021 Verhoogd water en reeën in de polder – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijLNjCBDWpXxhEk-LHg?e=aDz7Ow

______________________________________________

Galloway’s kozen toch de terugweg naar het groene gras

1 Februari 2021 Verhoogd water en reeën in de polder – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijLNz9iGZVcNM_R3f5A?e=rHAKBi

___________________________________________________

Deze kraan is niet meer nodig en wordt gemonteerd voor transport

1 Februari 2021 Verhoogd water en reeën in de polder – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijLQE_4pj_936zFIk2w?e=8Z86UI

_________________________________________________

1 Februari 2021 Verhoogd water en Galloway’s in de polder – Film………

__________________________________________________

En tot slot: De reeën rennen dadelijk het talud op, maar dan weer zwemmen!

__________________________________________________

Zie het verhaal van K3Delta:

https://www.k3delta.nl/afbouwzandwininstallatiemillingerwaard

________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

________________________________________________________

Zie de uitgebreide informatie van Staatsbosbeheer:

https://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/default.aspx

_________________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 1 Februari 2021 Verhoogd water en reeën in de polder

30 Januari werkzaamheden in de polder bij hoger water.

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

_______________________________________________

Zandzuiger heeft ook Weekend!

30 Januari 2021. De ontmanteling van de zandwinning installatie is al ver gevorderd, en dat is al goed te zien!  Wat er nu veel gebeurt is dat 2 vrachtwagens klei achter de installatie naar een drijvend steiger transporteren waar de klei in een schip worden gestort. Men is al begonnen met de hoge installatie onderdelen te demonteren. De zandzuiger Willem 3 is al kort bij de weg naar de theetuin gekomen na binnen 3 dagen een berg zand volledig over te spuiten. Meerder bergen wachten op de zandzuiger!  Ook zijn er bolders geplaatst waar de zandzuiger op een andere plaats weer kan worden vastgezet en bergen zand kan over spuiten. Geen toegang is er meer vanwege hoog water als men van de grote parkeerplaats verder de polder in omdat de dam onderwater staat en niet verder richting Vogelijkhuis.

Nieuwe inrichting volgens Staatsbosbeheer:

In de nieuwe eindinrichting komt er nog meer biodiversiteit in het gebied. In de oude zandwinplas ontstaat een eiland en aan de rand komt meer ruimte voor de ontwikkeling van ooibos en moerasvegetatie. Een mooi resultaat voor de initiatiefnemers: bewoners uit Kekerdom en verschillende natuurorganisaties, en natuurlijk vooral voor de vogels en vissen die ervan zullen profiteren. 

Staatsbosbeheer werkte de aanpassingen uit met de aannemerscombinatie Boskalis van de Wetering en K3Delta. In het afgelopen jaar zijn er verschillende opties doorgesproken met vertegenwoordigers van Kekerdom en de natuurorganisaties en uiteindelijk is hier een nieuwe eindinrichting uitgekomen. Dit eindbeeld is getoetst aan een van de belangrijkste randvoorwaarden van de herinrichting in de Millingerwaard: de waterveiligheid. Natuurlijk is ook de ecologische meerwaarde beoordeeld. Daarnaast moest het ook financieel haalbaar zijn. Dit is gelukt, waardoor zowel Staatsbosbeheer als de aannemerscombinatie hierop akkoord heeft gegeven. 

Wat wordt er aangepast zal worden?

Uit de oude zandwinplas wordt minder grond gehaald. Dat levert een eiland op waarop zich uiteindelijk hardhoutooibos zal ontwikkelen. De oevers zijn een feest voor vogels als de kleine plevier, kluut en visdief. 

Westelijk naast de Middendoor ontsluiting krijgt zachthoutooibos de ruimte. En er blijft een zandplaat achter die bij laagwater een vogeleiland vormt voor voedselzoekende vogels.  

De stroombaangeul wordt dieper en langer, omdat er minder grond wordt overgespoten naar de omputlocatie. Dat is goed voor de watervoerend in de zomer en dus voor de vissen, visetende vogels en natuurlijk de otter. 

Er komt een extra doorsteek van kwelvinger naar kwelvinger. Daardoor ontstaat een eiland dat roofvogels een rustplek biedt.

Om de Millingerhof wordt een kade aangelegd. Daarbinnen wordt de invloed van de rivier minder, zodat zich bijzondere moerasvegetatie kan ontwikkelen. Op de kade komt een wandelpad.

Er worden amfibielaagtes aangelegd, die goed zijn voor zeldzame soorten als de knoflookpad. 

________________________________________________________

Links ziet u het zuig gedeelte wat nu boven water uitsteekt. Weekend foto!

30 Januari 2021 Hoger water in de polder – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijLFT8z_nqT2c1ZehFA?e=eSlaW0

__________________________________________________

Hier onder ziet o wat er bij zand opzuigen naar boven komt drijven!

30 Januari 2021 Hoger water in de polder – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijLFkAI11Uh0lXOx5Cg?e=pIGsX2

____________________________________________________

Zie het verhaal van K3Delta:

https://www.k3delta.nl/afbouwzandwininstallatiemillingerwaard

________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

________________________________________________________

Zie de uitgebreide informatie van Staatsbosbeheer:

https://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/default.aspx

_________________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 30 Januari werkzaamheden in de polder bij hoger water.

25 en 26 Januari 2021 Ontmanteling Zandwinning installaties

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

______________________________________________________

25 Januari 2021 – 28 Januari Zie onderaan het bezoek aan zandzuiger Willem 3

25 Januari Op het terrein werd een steiger met apparatuur van de ingetrilde buizen af gehesen en  was een persoon druk bezig om onderaan de silo kliknagels los te trillen. Ook twee vrachtwagen waren druk om klei te storten in een schip.

25 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling Zandwinning Installatie – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK4hKosaCIKYASmbvA?e=ggvnlg

______________________________________________________

25 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling Zandwinning Installatie – Film

______________________________________________________

26 Januari 2021

26 Januari Het is weer zover, door de hogere waterstanden moest ook het steiger waar nu de grote vrachtwagens klei in de schepen gaan kiepen moest worden aangepast. Op het terrein van de zandwinning installatie staan alleen nog lage onderdelen  en daarvan enkelen nog op korte palen. Hoofdzakelijk werd er gewerkt aan de silo aan de Waiboerweg. Daar moesten eerst een loopbrug naar de silo  worden opgehesen en ook een hoog gedeelte boven het draag gedeelte van de brug. Gisteren en vandaag moesten rondom de solo nog veel klinknagels los getrild worden. En dan was het zover een kaan had al de stroppen aan de silo gemaakt, en het duurde wel een uur voordat men aan de andere kraan de stroppen vastgemaakt had!  Tussen door pendelende 2 vracht wagens van laad gedeelte naar het stijger voor laden van het schip. Intussen waren er een grote kraan en kleine hoog uitschuifbaar bezig met onderdelen bovenop  installatie te demonteren.

______________________________________________________

Opbouw van de Silo – 2 juni 2015

______________________________________________________

26 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling Zandwinning Installatie – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK10YxhJVCzdeWoLfA?e=GDOae9

26 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling Zandwinning Installatie – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK4LBNmTASUeE7PYiw?e=r4ffUK

______________________________________________________

26 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling Zandwinning Installatie – Film

______________________________________________________

28 Januari 2021 Bezoek aan Zandzuiger Willem 3 Bootjes op bezoek!

28 Januari 2021 De ontmanteling bij de Waiboerweg is vandaag rustig, mogelijk is dat omdat het na 15.00 pas droog was. Even doorrijden naar Kekerdom en een wandeling naar de Zandzuiger Willem 3 te maken. Sinds  het vorige bezoek is de zandzuiger  bijna 80 meter gevorderd. Opweg richting Vogelkijkhuis moet men een grote boog maken achter de bomen door om weer op het modderige gedeelte tot het Vogelkijkhuis wat al een beetje drijft! Men kan nog met een sprong op de loopbrug komen en naar binnen gaan.

______________________________________________________

Hier onder is het al breder geworden en de zandzuiger is het bosje voorbij.

28 Januari 2021 Hoever is zandzuiger Willem 3 gevorderd ( Album )

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK4t2-B60GTQpj4ibw?e=Gni2km

______________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

______________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken:

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

______________________________________________________

Zie de opbouw van de Zandwinning installatie:

https://whmgipman.wordpress.com/2015/08/19/19-augustus-2015-vorderingen-zandwinning-millingen/

_____________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Polder, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 25 en 26 Januari 2021 Ontmanteling Zandwinning installaties

21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

Hier onder het ophijsen van de basis van de transportband

________________________________________________________

Het is alweer 15 dagen geleden dat de Ontmanteling van de Installatie is gestart!     In die dagen is er al veel gebeurt. Van morgen was het erg winderig  en boven op de berg is het wel een mooi overzicht  omdat die berg lang is kon men naar links lopen voor de laatste palen omhoog trekken. Maar ook rijen weer de 2 wagen weer heen en weer naar het schip. Als men de 2 bergen zand ziet kan het meerdere weken duren voordat die bergen zijn verplaats. Bij de berg waar tegenover de laatste palen in een rij, werden rijplaten gelegd. Ook was men druk bezig om een schuin liggende transportband ondergedeelte met rollen bevestigingen te demonteren. Het was wel even stoeien met de hijsbanden! Er zijn ook filmpjes gemaakt, maar omdat het erg winderig was is het geluid bij de filmpjes verwijderd. Er zijn 2 Albums gemaakt waarbij in het eerste album enkele foto’s van 20 Januari toegevoegd. De eerste dam vanaf vanaf de grote parkeerplaats is overstroomd, maar aan de overkant was men druk bezig met buizen verplaatsen zodat wat de zandzuiger doorspuit op een andere plaats komt.

K3 Delta schrijft:

Locatiemanager William en ‘zijn’ mannen gaan deze klus klaren. Bovenop de zandwinning  installatie op zo’n 30 meter hoogte heb je nu nog een fantastisch uitzicht op Nijmegen en Arnhem. “Geniet er nog maar van”, zegt William. “Over een paar weken kun je hier niet meer zo hoog komen. Ik hoop dat er in de toekomst een uitkijkpunt komt, want dit is toch geweldig?” William is sinds het begin van de zandwinning in de Millingerwaard, zo’n vijf jaar geleden, werkzaam op deze locatie. “Ik heb iets heel moois zien ontstaan en daar zijn wij allemaal ontzettend trots op. Nu het werk hier is gedaan, is het tijd om de installatie af te bouwen. Dat gebeurt boutje voor boutje. Het is een megaklus waarbij elk detail belangrijk is om het relatief eenvoudig op een andere locatie weer te kunnen opbouwen. We doen eerst de transportbanden en ten slotte bouwen we de kern af. Die kern is straks in één week helemaal weg.” 

_________________________________________________________

Er moet nog veel zand worden verplaatst!

21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKkL2hhBepL1BQREcw?e=BIKh3v

_________________________________________________________

De laatste twee palen staan nog te wachten!

21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKkZgFAcXMQKbclSWg?e=UMzLm3

_________________________________________________________

21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie 4 Filmpjes

_________________________________________________________

21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie Film 2

_________________________________________________________

Vervolg

22 Januari 2021 Ze gaan een Container ophijsen

22 Januari 2021 Zandwinning Ontmanteling daar is alles kaler op het terrein, maar hoever met de buizen verplaatsing ? Dus vanaf de Waiboerweg richting van de dam die men vaak vanaf de grote parkeerplaats over gaat. Nu is de dam nog onder water en meer dan 10 centimeter. Werklieden zijn bezig met verplaatsen  van de Buizen.

Met laarzen aan kortbij de mannen die buizen koppelen en bijna weekend hebben! Kortbij licht er een Ponton die gekoppeld is aan de buizen. Er zit een gedeelte waar het water wat de zandzuiger Willem 3 overspuit. Zo kan men makkelijker het spuit gedeelte op de ponton verplaatsen op de grote plas.

Hier zijn ze twee buizen aan het koppelen

22 Januari 2021 Zandwinning Ontmanteling – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKpLvg5obQZy7J6P2w?e=Owlck6

________________________________________________________

Terugblik naar 3 November 2015

3 Oktober 2015 Zandwinning – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKwSESSf8injgG39jg?e=k5KJBl

_______________________________________________________

Een grote rubriek met gevarieerde informatie en opbouw van de Installatie!

https://whmgipman.wordpress.com/2015/04/04/4-april-2015-rondje-door-de-kekerdom-millingen-polder/

_______________________________________________________

Toevoeging albums van 13 Maart 2015 en 16 maart 2015. Die albums waren nog niet toegevoegd aan palen intrillen en werk voor de plaats van de schepen voor het storten van zand via de transport banden! Kleine albums.

13 Maart 2015 Vordering palen intrillen

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK1qiMlz-sRWB2bBOw?e=y93DIw

_________________________________________________

16 Maart 2015 Voorbereiding plaats voor zand naar schepen

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijK1fowWebOdX4oKx1A?e=92U7Z6

_______________________________________________________

Zie het verhaal van K3Delta:

https://www.k3delta.nl/afbouwzandwininstallatiemillingerwaard

________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

________________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Organisaties, Polder, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 21 Januari 2021 Vordering Ontmanteling Zandwinning Installatie

18 Januari 2021 Weekend voorbij, Ontmanteling vordert

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

____________________________________________________________

Verwijdering van draag gedeelten van de transportband:

18 Januari 2021 Weekend weer voorbij! Natuurlijk weer hijswerk maar ook zand transport naar een schip waar twee zandwagen heen en weer rijden!  Bij foto’s maken op het einde van een krib kwam de weerhaven 11 voorbij. Inmiddels waren er 2 vrachtwagens aangekomen die weer de onderdelen naar een andere locatie brengen waar alles weer opgebouwd wordt. Zandwagens komen voorbij de ene komt en de andere gaat weer zand halen. Nu was goed te zien waarvoor het steiger nodig was, heel veel zand is er nog op het terrein van de zandwinning. Op het steiger staat Delgromij:   De besloten vennootschap Delgromij B.V. is gevestigd op Rondweg 2933 te Nijmegen en is actief in de branche Winning van zand, grind en klei. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 30046924 en is gelegen in Oosterhout in de gemeente Nijmegen. Bij Delgromij B.V. zijn tussen de 11 en 20 personen werkzaam.

__________________________________________________________

Zand op het gedeelte van de zandwinning gaat naar een schip.

18 Januari 2021 Weekend voorbij bij de K3 Delta installatie: Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKdsINAQu5vD3yjWKw?e=YQPewd

______________________________________________________________

Klik op het pijltje van de film afbeelding

18 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning Installatie  – Film 1

____________________________________________________

18 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning Installatie  – Film 2

_____________________________________________________

18 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning Installatie  – Film 3

______________________________________________________

17 Januari 2021 ….Zondag, een rondje om de plas. De Dam was natuurlijk nog erg modderig Goed was te zien dat er al veel was overgespoten. Zie de foto’s

17 Januari 2021 om de grote plas De zandzuiger spoot niet !

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKgaY_t0WLZte3g8JA?e=qQM4a0

______________________________________________________________

_______________________________________________________

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 18 Januari 2021 Weekend voorbij, Ontmanteling vordert

13 Januari 2021 Het wordt al kaler met de masten ophijsen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

_________________________________________________________

Opbouw van de zandwinning installatie juni 2015

Hier onder zijn ze bouten aan het losdraaien van de mast.

13 Januari 2021 Bij de laatste mast werden de stroppen die de kraan liet zaken vastgemaakt door werknemers van het bedrijf Peinemann waarna de bouten werden los gedraaid. Daarna kon het hijsen  van de mast beginnen. Ook was er een kraan gearriveerd die de ronde buizen uit de grond gaan trillen. Vanaf de dijk kon men het nog kaler geworden zien. Dan Opweg naar Kekerdom waar de auto werd geparkeerd. Bij de kerk naar onder en door het klaphek waar de dam erg modderig is, maar met laarzen aan rustig glibberig richting vogelkijkhuis en daar links af. In de verte was het gebrom van de zandzuiger te horen. De zandzuiger was al bij een berg aangekomen waar de zuigmond  onderwater zand van de berg weer kon doorspuiten naar de plas bij de zandwinning. In de vorige rubriek stonden 2 filmpjes in serie. Vandaag zijn dus ook filmpjes gemaakt, 3 filmpjes in serie.

_________________________________________________________

Het monteren van de stroppen

13 Januari 2021 Het wordt al kaler met de masten ophijsen

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKcAQUeakDFOF9HkBg?e=xubJ2x

_________________________________________________________

13 Januari 2021 Vorderingen werkzaamheden 3 Filmpjes in serie. (Klik op de foto)

__________________________________________________________

14 Januari 2021 Buizen bij de Waiboerweg werden verwijderd

14 Januari 2021

14 Januari 2021 Zijn ze begonnen met de buizen die 5 jaar geleden in de grond zijn getrild en nu weer uit te trekken, tegenover de hoge silo aan de Waiboerweg. Boven op die buizen moest eerst het dragende gedeelte waar het loopwerk van de transportband was gemonteerd met een snijbrander los te maken. Daarna kon de kraan het gedeelte naar onder brengen. De kraan heeft naast de trilplaat ook een hijs gedeelte waar een lus hing die om de dikke buis werd gehaakt. Daarna werd een klem gedeelte boven op de buis geactiveerd en even getrild waarna de buis omhoog werd getrokken en dan plat op de grond laten zakken. Zo gaat dat met alle buizen!  Met een beetje geluk is het morgen Vrijdag middag een kale vlakte. Fijn voor hen die al vijf jaar alles maar horizon vervuiling noemen!

__________________________________________________________

Hier kunt u zien hoe ver de palen 5 jaar geleden in de grond zijn getrild! ( Album )

14 Januari 2021 Buizen bij de Waiboerweg werden verwijderd

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKcSdIjfZDrE23i4iQ?e=nkiLZr

________________________________________________________

14 Januari 2021 Buizen bij de Waiboerweg verwijderd – 3 Filmpjes: ( klik op pijltje)

________________________________________________________________

15 Januari 2021

Alle palen zij er uit en het gedeelte met de gaten is vlak gemaakt

________________________________________________________________

15 Januari 2021 Alle  palen zijn al weg, enkelen lagen nog bij de hoge silo aan de Waiboerweg en zijn nu op het kaler wordende terrein. Waar de gaten zaten van de palen is alles vlak gemaakt met een bulldozer. De kraan van gisteren en het kleine kraantje staan ook op het terrein geparkeerd en zullen komende week ook de palen op het terrein wellicht er uit trekken. Goed is te zien vanaf de grote berg! Het is nu Weekend voor allen die het sloopwerk verrichten!

Al het materiaal is op het terrein geparkeerd, ziet u de palen!

15 Januari 2021 Alle palen zijn weg en nu Weekend

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKcoxP2BUSGSNPkrUA?e=oed0jR

________________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

________________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken:

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

________________________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Polder, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 13 Januari 2021 Het wordt al kaler met de masten ophijsen

12 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling werkzaamheden

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

_____________________________________________________

Het demonteren van de gedeelten met de rollen waar de transport loopbanden is al aardig gevorderd. Vanaf de silo aan de Waiboerweg staan alleen nog de ronde palen tot het gedeelte van het controle kantoor voor transport naar de schepen. Iets verder stroom afwaarts is er een steiger op pontons  voor transport naar een schip. Verderop is er nog een steiger dat er al meerder jaren gebruikt is voor kiep wagens die ook klei stortten in een schip. Over twee weken zal de hoge installatie ook worden afgebroken. De eerste dam vanaf de grote parkeerplaats is erg modderig aan de overkant is goed te zien hoeveel de zandzuiger al heeft overgespoten, zie het filmpje. In het begin van de ontmanteling waren er de Duitse werklieden, nu is het Nederlandse bedrijf Peinemann bezig met het afbreken van de installatie. Het schiet dus al aardig op als men vanaf de dijk naar de steeds kaler wordende gedeelten. Omdat op het terrein het druk is zal hoofdzakelijk vanaf de dijk nog foto’s te maken, of op de zandberg! Veel wandelaars vonden de grote installatie maar horizon vervuiling! Hoe ziet het het tegen het einde 2021 uit, de grote plas bij de installatie is dan wellicht heel klein geworden met schuine oevers?

Waarom overspuiten naar de grote plas:

Een deel van het zand dat we in de Millingerwaard winnen is geschikt als grondstof voor de bouwsector. Het overige deel wordt weer ‘teruggestort’. Tijdens de zandwinning van de afgelopen jaren is het zand dat aan het eind van het project teruggestort zou worden op een tijdelijke plek neergelegd in het water aan de westkant van de Millingerwaard (de donkerblauwe lijn op het kaartje hieronder). We zijn nu zover dat we het zand dat daar ligt, naar zijn definitieve bestemming kunnen transporteren. Een zandzuiger zuigt het zand op en via persleidingen wordt het zand naar de oostkant van de Millingerwaard (de lichtblauwe lijn op het kaartje) getransporteerd. Met het zand dat we overspuiten leggen we onder andere flauwe oevers aan.

12 Januari 2021 Vorderingen werkzaamheden Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKZhBLHidtsW2IZIUA?e=3hHgaZ

12 Januari 2021 Vorderingen werkzaamheden Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKZv96mj0t_uMAHVeQ?e=4yao95

https://youtu.be/CX_G_UmOYeI

_________________________________________________________

Zie het klei transport in 2019

https://whmgipman.wordpress.com/2019/04/16/16-april-2019-klei-afgraven-en-transport-naar-het-schip/

_________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

__________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken:

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

__________________________________________________________

Geplaatst in Kekerdom, Millingen, Polder, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 12 Januari 2021 Vorderingen Ontmanteling werkzaamheden

6 Januari 2021. De ontmanteling van de zandwinning installatie

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

____________________________________________________________

Hier onder ziet u al geen transport banden en al een gedeelte uit de constructie

_________________________________________________________

6 Januari 2021. De ontmanteling van de zandwinning installatie in Millingen aan de Rijn is gestart. Onder leiding van werknemer van K3 Delta zijn Duitse werklieden gestart met afkoppelen van apparatuur zoals aandrijf motoren. De transport banden zijn al verwijderd alsmede een gedeelte van de dragende constructie. Al eerder was bij toegang van de polder bij de kerk grint gestort zodat kuilen gevuld werden en voorbij het vee rooster verderop. Bij de eerste dam was het water al zover gezakt dat men naar de overkant kan! Het is wel erg modderig zodat men Laarzen beter kan gebruiken! Zo is de zandzuiger voorbij het vogelkijkhuis, al druk bezig door door de lange drijvende buis over te spuiten in de plas bij de zandwinning installatie ( zie Filmpje ) Dat de Bevers druk bezig waren geweest was duidelijk te zien. De komende weken en maanden  zal de ontmanteling worden gevolgd zoals ook van de opbouw van de Zandwinning installatie begin 2015.

_______________________________________________________

Hier onder ziet u dat door de vele transporten er nu grint is gestort.

6 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning installatie – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKJS1ztCkiUYtoPiuA?e=wa1DU1

_________________________________________________________

Hier onder ziet u nog de vele rollen, dat gedeelte is binnenkort gesloopt!

6 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning installatie – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKJiMjyzNejjc74Kww?e=uo3Erf

_______________________________________________________

Hier onder de lange persleiding onder de weg door.

6 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning installatie – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKJyGvJkgVBr6Pus5w?e=6sRFQR

________________________________________________________

Hoe modderig de eerste dam is!

6 Januari 2021 De Zandzuiger spuit in de Plas van de Zandwinning

Deze foto hier onder is een van de foto’s van de Installatie van 7 Mei 2015

7 Januari 2021 > Hier onder is na een dag alles nog kaler.

7 Januari 2021 Ontmanteling van de Zandwinning installatie – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijKME14ZYHC1vul6Z8Q?e=bNvLZq

__________________________________________________________

Ga naar het overzicht van de Zandwinning >>>

https://whmgipman.wordpress.com/category/zandwinning-waiboerweg/

__________________________________________________________

Voor het overzicht van alle Polder rubrieken:

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

__________________________________________________________

Geplaatst in Polder, Zandwinning Waiboerweg | Reacties uitgeschakeld voor 6 Januari 2021. De ontmanteling van de zandwinning installatie

15 December 2013 Kerstmarkt en 100 Jaar Antonius van Paduakerk

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

In het Kerkje van Persingen was de kerstmarkt waar veel kunstenaars aan mee werkten. Elk jaar in December laten kunstenaars hun creaties zien in het Kerkje van Persingen!  Keurig opgestelde tafels trokken natuurlijk vele bezoekers, en wellicht zijn het in de 6 uren naar schatting wel 500 bezoekers. Dat er in het Kerkje regelmatig exposities zijn is niet zo verwonderlijk…..ook bruidsparen maken regelmatig gebruik van het kerkje! Ook was de viering in de Antonius kerk waar het koor Vivace aan mede werkten. Kort voor de Kerst gaf Vivace een Kerstconcert in de St Antoniuskerk van Millingen. Dit jaar was er ook een  blokfluitkwarten MANDERIJN met een kerstverhaal.   Het programma van Vivace bestond uit Cristus natus est – Christbaum – In the bleak midwinter en Menschen, die ihr wart verloren. Piano Intermezzo van Wouter Broens was The Christmas song – Away a manger en Winter wonderland. In de sfeer volle kerk en groot aantal bezoekers genoten velen van het schitterend optreden….en jawel….de kerk van Millingen de St Antonius abt van Padua bestaat 100 jaar en kan nog jaren de kerk van de regio zijn, omdat kerken in de regio verdwijnen!

Rooms Katholieke kerk:

De aan St. Antonius van Padua toegewijde r.k. parochiekerk, staande tussen de Heerbaan en het St.-Antoniusplein, is een in 1913-1914 naar ontwerp van architect Wolter te

In het Kerkje van Persingen was de kerstmarkt waar veel kunstenaars aan mee werkten. Elk jaar in December laten kunstenaars hun creaties zien in het Kerkje van Persingen! Keurig opgestelde tafels trokken natuurlijk vele bezoekers, en wellicht zijn het in de 6 uren naar schatting wel 500 bezoekers. Dat er in het Kerkje regelmatig exposities zijn is niet zo verwonderlijk…..ook bruidsparen maken regelmatig gebruik van het kerkje! Ook was de viering in de Antonius kerk waar het koor Vivace aan mede werkten. Kort voor de Kerst gaf Vivace een Kerstconcert in de St Antoniuskerk van Millingen. Dit jaar was er ook een blokfluitkwarten MANDERIJN met een kerstverhaal. Het programma van Vivace bestond uit Cristus natus est – Christbaum – In the bleak midwinter en Menschen, die ihr wart verloren. Piano Intermezzo van Wouter Broens was The Christmas song – Away a manger en Winter wonderland. In de sfeer volle kerk en groot aantal bezoekers genoten velen van het schitterend optreden….en jawel….de kerk van Millingen de St Antonius abt van Padua bestaat 100 jaar en kan nog jaren de kerk van de regio zijn, omdat kerken in de regio verdwijnen! Rooms-katholieke kerk.

Historie van de Antonius van Padua kerk:

De aan St. Antonius van Padua toegewijde r.k. parochiekerk, staande tussen de Heerbaan en het St.-Antoniusplein, is een in 1913-1914 naar ontwerp van architect Wolter te Riele Gzn. gebouwde neogotische kruisbasiliek met een toren boven de doopkapel tussen transept en noorder zijkoor. Het gebouw staat ter plaatse van de vroegere middeleeuwse kerk. Het vrijstaande kerkgebouw bevindt zich in de kern van Millingen aan de Rijn en is gesitueerd aan het St. Antoniusplein met het koor gericht naar de Heerbaan. Gebouwde neogotische kruisbasiliek met een toren boven de doopkapel tussen transept en noorder zijkoor. Het gebouw staat ter plaatse van de vroegere middeleeuwse kerk. Het vrijstaande kerkgebouw bevindt zich in de kern van Millingen aan de Rijn en is gesitueerd aan het St. Antoniusplein met het koor gericht naar de Heerbaan.

De Kerst markt in Persingen is normaal elk jaar.

Een variatie aan kerst kunst werken.

Vivace gaf een kerst concert met o.a. In the bleak midwinter en Menschen….

Toespraken waren er natuurlijk ook!

Na afloop waren er bloemen voor meerdere personen

__________________________________________________________________

U kunt alles van 2013 beter terug zien:

https://whmgipman.wordpress.com/2013/12/15/15-december-2013-kerstmarkt-in-het-kerkje-van-persingen/

Geplaatst in Activiteiten in Millingen a/d Rijn, Kerkje Persingen | Reacties uitgeschakeld voor 15 December 2013 Kerstmarkt en 100 Jaar Antonius van Paduakerk

31 December 2020 Laatste dag nog even in de polder

http://tinyurl.com/Spaces-link Klik eerst bovenaan op Datum link: 

https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

K3 Delta: De herinrichting van de Millingerwaard nadert zijn voltooiing. Door grondstoffenwinning (klei en zand) is een prachtig natuurgebied ontstaan. Het komende jaar zijn we nog bezig met de laatste inrichtingswerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het overspuiten van zand van de westzijde van het gebied naar de oostzijde. Om dat te kunnen doen, was er wel een flinke logistieke operatie nodig; een van de zandzuigers hebben we uit de oostplas getakeld, 5km dwars door de Millingerwaard vervoerd om ‘m vervolgens aan de andere kant van de Millingerwaard weer in het water te takelen.

Een flinke logistieke operatie

Het is geen kwestie van ‘even’ een zandzuiger verplaatsen. Zandzuiger Jan Willem III is veel te groot om in zijn geheel te vervoeren. Onze monteurs hebben ‘m zorgvuldig in een aantal delen uit elkaar gehaald en klaargemaakt voor transport via vrachtwagens. In een colonne van vrachtwagens werd de zuiger naar de andere kant van de Millingerwaard vervoerd. Daar werden de onderdelen in het water getakeld en weer in elkaar gezet. Een fraai staaltje werk van onze technische collega’s!

Waarom overspuiten?

Een deel van het zand dat we in de Millingerwaard winnen is geschikt als grondstof voor de bouwsector. Het overige deel wordt weer ‘teruggestort’. Tijdens de zandwinning van de afgelopen jaren is het zand dat aan het eind van het project teruggestort zou worden op een tijdelijke plek neergelegd in het water aan de westkant van de Millingerwaard (de donkerblauwe lijn op het kaartje hieronder). We zijn nu zover dat we het zand dat daar ligt, naar zijn definitieve bestemming kunnen transporteren. Een zandzuiger zuigt het zand op en via persleidingen wordt het zand naar de oostkant van de Millingerwaard (de lichtblauwe lijn op het kaartje) getransporteerd. Met het zand dat we overspuiten leggen we onder andere flauwe oevers aan.

_________________________________________________________

4 Januari 2021 gaat de zandzuiger Willem 3 weer draaien

31 December 2020 Laatste dag nog even in de polder

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijJxpZxFzbSYuCDVbIA?e=aHXaA6

______________________________________________________________

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor 31 December 2020 Laatste dag nog even in de polder

14 December 2020 waar is de Zandzuiger Willem 3 nu.

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

___________________________________________________________

Het talud wordt weer zoveel mogelijk in de vorige staat terug gebracht.

Dat de zandzuiger vertrokken is naar de nieuwe locatie was al verwacht. Nu was de graafmachine bezig met het talud dat speciaal gemaakt is als een vlak gedeelte waar de rijplaten voor de vrachtwagen en kranen zorgden voor het weer opbouwen van de zandzuiger. Nu is er weer een verhoging gemaakt die weer aansluit op het wandel paadje. Dus nu naar de grote parkeerplaats en bij de dam aangekomen was slinger in de transport buizen er uit. Verderop waren de buizen al door de bocht. Langs de waterkant en de Vogelijkhut  waren de buizen al gekoppeld aan de buizen die door de twee meter doorsnede buis lopen. Maar de Zandzuiger had een beetje pech, tussen twee hopen door was het een beetje smal en ondieper zodat de zandzuiger vast is gelopen.  Ze waren al aan het proberen om met spuiten de zuiger weer vooruit te krijgen. Bootjes waren niet meer nodig en gingen op transport. Wellicht zijn ze nodig om het lange lint aan buizen in toom te houden!

___________________________________________________________

De Zandzuiger moet door een smal gedeelte door dat ondiep was!

____________________________________________________________

Het bootje is hier niet meer nodig en ging op transport.

14 December 2020 waar is de Zandzuiger Willem 3 nu – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIYhLiPkWP0OZfLg0w?e=lNie5w

____________________________________________________________

14 December 2020 Terug brengen van het talud op vorige hoogte

Volg de werkzaamheden tot een volledig vrij wandelgebied!

___________________________________________________________

Kijk terug op het hoogte punt is de Polder – de Dam doorgraving:

https://whmgipman.wordpress.com/2017/05/31/31-mei-2017-de-dam-doorgraven-in-de-millingerwaard/

_____________________________________________________________

Geplaatst in Polder | Reacties uitgeschakeld voor 14 December 2020 waar is de Zandzuiger Willem 3 nu.

12 December 2020 Kunst in het Kerkje van Persingen

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

_______________________________________________________

Welkom op de expositie  Reflections


reflectie is zoiets als terugkijken. bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat je hebt gezien. ervaren, gevoeld, gedacht of gedaan en dat dan gewoon zien, daar heel misschien lering uit trekken of nieuwe ideeën uithalen. In deze expo vind je o.a. de meer letterlijke reflecties van het water Maar het reflecteren van de ene kunstenaar op het woongebied van de ander is er ook een. In het kerkje hebben we voor jullie een stoel voor het werk geplaatst. We nodigen je graag uit om rustig te komen zitten en je eigen reflecties de vrije loop te laten. En nu het wat vreemde jaar voor ons allemaal, zo naar het einde loopt zal zich dat wel mengen met de beelden en jouw eigen verhaal. Gewoon even komen zitten met uitzicht op een van de kunstwerken is natuurlijk ook prima. En mocht het allemaal nog niet genoeg zijn dan zijn er vele mogelijkheden om vanuit het kerkje een wandeling maken langs de spiegelende uitwaarden van de Waal.

Wilma Keizer woont en werkt in Delft. Tijdens een langer verblijf in de Ooijpolder bij Nijmegen werd zij geïnspireerd door de Bisonbaai. In deze expo toont zij het werk wat daaruit is ontstaan. Daarnaast zal een aantal grote werken waarin spiegelingen in het water een rol spelen te zien zijn.

https://www.wilmakeizer.nl/


Roelinde Boot die woont en werkt in Oosterbeek, laat in haar werk de structuren van plattegronden een nieuwe weg vinden in sieraden en Vrij werk. Zij toont o.a. een object geïnspireerd op de plattegrond van Rotterdam. In Coronatijd ontstond in de verstilling een serie tere draadobjecten met als uitgangspunt bladeren in verweer.

https://www.roelindeboot.nl/roelindeboot/


Camiela Warringa heeft haar atelier in Delft en Arnhem. In haar werk wordt de beweeglijkheid en de connectie van steden, mensen, water, technieken zoals fotografie, vloeiende materialen onderzocht en gemengd. Zij toont o.a. een serie nieuw werk gebaseerd op een non verbale communicatie tussen twee.

Camiela Warringa | Home

12 December 2020 Kunst in het Kerkje van Persingen Album:

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIRlP8RuOcImD_yEcg?e=5AwDYf

__________________________________________________________

De Expositie is 13 December 2020 nog te bezoeken van 11 tot 17 uur.

Zie alle bezoeken aan Persingen:

https://whmgipman.wordpress.com/category/kerkje-persingen/

Geplaatst in Kerkje Persingen | Reacties uitgeschakeld voor 12 December 2020 Kunst in het Kerkje van Persingen

10 December 2020 Pers moment in Museumpark Orientalis.

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

Voorafgaand aan het Feest van Licht heeft de organisatie van Orientalis 10 December een extra persmoment ingepland om fotografen en videomakers alle ruimte en gelegenheid te geven om beelden te schieten van de kerststallen en van het lichtprogramma tijdens Feest van Licht, voordat ze open zijn voor bezoekers. Er was een bezoek met begeleiding  aan de tentoonstelling en een wandeling door de verrassende kleurige route.

Feest van het Licht Orientalis 2020

Je ziet bij Orientalis de grootste kerststal van Europa.

Van 12 december 2020 t/m 10 januari 2021 vindt het jaarlijkse Feest van Licht plaats in Museumpark Orientalis. Het Feest van Licht is een beleefprogramma van licht met artistieke, verrassende en gevarieerde lichtobjecten. Van gigantische kaarsen midden in de woestijn tot drijvende lichtornamenten op het meer. Het geheel in een verstillende en (bijna) sprookjesachtige sfeer waarbij de bezoekende wandelaar wordt uitgenodigd om zich te bezinnen op de eigen interpretaties, gevoelens en gewaarwordingen van licht in de bijzondere wereld van Orientalis. 

Voor het derde jaar op rij is de grootste kerststal van Europa te bewonderen. De meest bijzondere scenes uit het kerstverhaal zijn in vitrines tentoongesteld. Uit de collectie Elizabeth Houtzager is dit jaar een unieke samenstelling gekozen, met kerststallen van wereldwijde afkomst. De collectie van Elizabeth Houtzager is de grootste private collectie ter wereld en in bezit van Orientalis. 

Elke dag een speciaal programma.

 Van 12.00 tot 16.00 uur is er elke dag een speciaal programma voor kinderen. Kinderen kunnen de voorstelling van ‘Professor Bombasticus en de Vierde Koning’ bezoeken. Ook kunnen ze op een leuke manier kennis maken met oude ambachten. Of samen versieringen maken, deze in de wensboom hangen en tegelijkertijd een wens doen! Het buitenprogramma is een coproductie van Orientalis en Cultuurhuis De Lindenberg Nijmegen. 

Maximale en veilige doorloop.

Dit jaar zijn de meest bijzondere scenes uit het kerstverhaal in vitrines tentoongesteld. Dit doen we om maximale doorloop te bevorderen en met het prettige voordeel dat details beter te zien zijn. Het museumpark is als openluchtmuseum gekwalificeerd als doorstroomlocatie. Er zijn 1000 bezoekers per uur toegestaan vanwege de grote oppervlakte van het park. Voor bezoek aan het binnenmuseum is een aantal van maximaal 30 personen toegestaan.  

Wanneer je wel en niet moet reserveren.

Voor een bezoek aan het park hoeven bezoekers niet te reserveren. Reservering wordt wel op prijs gesteld. Indien bezoekers de kerststallenexpositie in het binnenmuseum willen bezoeken, wordt reservering dringend geadviseerd om wachttijden te voorkomen. Orientalis hanteert een tijdslotsysteem. Deze reserveer je gemakkelijk via de website van Orientalis:

_________________________________________________________

10 December 2020 Feest voor het licht Orientalis info Fotografen – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIJPWZIgHc2EDJ1McA?e=SbA5xI

___________________________________________________________

10 December 2020 Feest voor het licht Orientalis info Fotografen – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIJj3QbZU1LKVR7GcQ?e=1rEfqn

________________________________________________________

10 December 2020 Feest voor het licht Orientalis info Fotografen – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIJ3gF4s7sTI8rfc_Q?e=LxAP2P

__________________________________________________________

10 December 2020 Feest voor het licht Orientalis info Fotografen – Album 4

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIMLGUIabIEnKfMClw?e=WIhg7A

https://www.museumparkorientalis.nl/

____________________________________________________

Geplaatst in Amusement, Tentoonstelling | Reacties uitgeschakeld voor 10 December 2020 Pers moment in Museumpark Orientalis.

12 April 2007 hebben we de mooie stad Enkhuizen bezocht.

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

_____________________________________________________

We konden hier niet verder !

___________________________________________________

12 April 2007 hebben we  Enkhuizen bezocht. We hadden vrij reizen dag van de NS gebruikt. In Enkhuizen aangekomen bleek er ook een oude nostalgische markt te zijn. Wat is er nog meer te doen was een vraag aan een inwoner van Enkhuizen, en zo kwamen we ook bij een paling drogerij.  Een mooie haven bekeken waar we de vele masten op de schepen niet konden tellen! Er zijn meer museums, een daarvan heeft ook een zolder met een mooi uitzicht. Een plattegrond maquette liet de oude stad zien. 3 Markante torens van de oude schepkalk industrie  kan men niet missen! Op een bord stond dat in de 18 tiende eeuw veel concurrentie kreeg.  Wie kent nog het Aap – Noot – Mies bord, de Hoogeveen leesplank en de telraam uit 1905. Reclame voor Kibbeling hebben we maar voorbij gelopen. Er was veel te lezen over historie maar er was meer te zien. Een wandeling langs de haven was ook leuk, zo konden we ook kort bij de 3 hoge pijpen komen. Het was een mooie dag waar we op terug kunnen kijken.

___________________________________________________

12 April 2007 hebben we de mooie stad Enkhuizen bezocht – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIFuO67gy-13eRs7Cg?e=LcAIVJ

12 April 2007 hebben we de mooie stad Enkhuizen bezocht – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIIDimoU6epxEKEHfQ?e=qIoegE

12 April 2007 hebben we de mooie stad Enkhuizen bezocht – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFijIIZmNekDACyP2R5HQ?e=MN9zbC

_________________________________________________________

Geplaatst in Steden bezoek | Reacties uitgeschakeld voor 12 April 2007 hebben we de mooie stad Enkhuizen bezocht.

1 December 2020 start van verplaatsing zandzuiger Willem 3

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

______________________________________________________

Volgens planning is op 1 December begonnen met verplaatsing van de zandzuiger. Bij de toegang weg waar De Beijer jaren gebruik heeft gemaakt lagen er veel rijplaten, dat er al veel gereden is vandaag is goed te zien aan de modderige gedeelten, en vandaag was er ook Miezert regen.  Een kraan tilde onderdelen van een dieplader en plaatste die op een speciaal gemaakt talud. Paadjes die velen al gevolgd hebben zijn afgesneden, ook bomen moesten geveld worden. Vandaag zullen er nog meer onderdelen op een dieplader komen! Lastig is het voor de dieplader chauffeur  die achteruit weer naar de dijk moest. Bij de Zandwinning installatie waren de diepladers die de onderdelen  weer gaan brengen bij de dam naar de oude steenfabriek. Ook 2 December zijn er veel transporten. Deze rubriek zal nog verder aangevuld worden tot de Zandzuiger in het water getild zal worden.

_____________________________________________________

1 December 2020 Zandzuiger Willem 3 verplaatsing

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_kvfx74xF4MtadN8g?e=sk57Nn

_____________________________________________________

Hier onder worden onderdelen van de zandzuiger van de dieplader getakeld

Filmpjes kunt u terug zien door op internet te zoeken naar: Liburnareport…..zie:

https://www.youtube.com/channel/UCW9v9g7frEeP_Oxt-6TImKQ

___________________________________________________

1 December 2020 na de middag op bezoek bij de zandwinning. Met een hesje en helm naar het hoogste punt van de installatie en onderweg foto’s maken. Dat de installatie in bedrijf was kon men goed horen en voelde trillen. In de Zomer periode was het natuurlijk mooi om hoog op de installatie foto’s te maken, en kan men die ook zien in de POLDER rubrieken!  Zo stonden er diepladers gereed en ook de grote sterke kraan. Er werd ook onderhoud gepleegd omdat men nu goed bij de losse onderdelen kan komen. De grote kraan en een vrachtwagen vertrokken (Film ) Aangekomen weer bij de dam waar inmiddels meer onderdelen waren aangekomen. Natuurlijk  viel de cabine van ze zandzuiger Willem 3 op en ook de grote zuigbuis. Rond 16.00 begon het ook donker te worden. Terug op de dijk stonden er op de weg binnen door naar de hoofdweg Kekerdom  – Leuth nog twee vrachtwagens met onderdelen te wachten op een seintje dat ze ook konden komen lossen. Want veel ruimte is er niet op het gemaakte talud bij de dam.

___________________________________________________

1 December 2020 Na de middag bezoek aan de Zandwinning

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_lMmtq8bGB6EbkOMA?e=vZ2aPc

1 December 2020 Na de middag  weer naar de dam

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_lpWnrAA88x-CL_vA?e=XZOknk

Naar dit en alle Filmpjes:

https://www.youtube.com/channel/UCW9v9g7frEeP_Oxt-6TImKQ

_________________________________________________________________

Vervolg verslag 2 December 2020

2 December 2020 Het was een hele drukte bij aanvoer van de onderdelen van de Zandzuiger. 3 diepladers waren er met onderste gedeelte van de zandzuiger. Het duurde wel lang met het eerste onderdeel terwijl er al een onderdeel op het talud stond. Bij in hijsen van het onderdeel lag een drijvende rubberen buis gedeelte in de weg, dat was lastig, Maar de super grote kraan van Jenniskens  had geen moeite om met de zakkende bak van de zandzuiger de slang weg te drukken. Al met al duurde het natuurlijk lang met de hijs werkzaamheden. Inmiddels was er ook een kleinere kraan gearriveerd die met onderdelen op zijn plaats te brengen. Zo was een een gedeelte met 2 schuine poten moeilijk op zij plaats te brengen, eigenlijk had de straks naast liggende bak al vast tegen elkaar gemaakt zijn. Maar de werkzaamheden van opbouw van de Zandzuiger kan nog vele dagen duren!  Na ruim 2 uur waren er genoeg foto’s en enkele filmpjes gemaakt om een beeld te gegeven van de werkzaamheden. Zo zullen er de komende dagen geen foto’s meer gemaakt worden. Het spreekwoord is nooit is  nooit ….zal komende week  er toch nog foto’s gemaakt worden !

Inmiddels kunnen er weer albums worden gemaakt, en ziet u hier onder van 2 December 3 albums en van 3 December 1 album.

Hier onder liggen er verschillende onderdelen van de zandzuiger.

2 December 2020  Voorbereiding Zandzuiger Willem 3 – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_l9NkvQ00qf6xWgKw?e=TA5Rfq

2 December 2020  Voorbereiding Zandzuiger Willem 3 – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_1d8mtWjNMgwsJvBA?e=tRyaNL

2 December 2020  Voorbereiding Zandzuiger Willem 3 – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_1vazoYqintBxBvHg?e=xcmaDY

3 December 2020 Vordering opbouw van de Zandzuiger – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_4VuPCJzcU9A0c0hA?e=cT8AVY

________________________________________________________________

2 December 2020 Zandzuiger Willem 3 wordt verplaatst Film 1 ( Afbeelding )

_________________________________________________________________

2 December 2020 Zandzuiger Willem 3 wordt verplaatst Film 2 ( Afbeelding )

_________________________________________________________________

2 December 2020 Zandzuiger Willem 3 wordt verplaatst Film 3

Ga naar deze link voor alle filmpjes:

https://www.youtube.com/channel/UCW9v9g7frEeP_Oxt-6TImKQ

____________________________________________________________

Informatie van K3 Delta over het verplaatsen van de Zandzuiger Willem 3

https://www.k3delta.nl/nieuws/zandzuiger-verplaatst-voor-eindinrichting-millingerwaard

______________________________________________________________

Toen de Beijer nog was bij de oude steenfabriek….waren er veel kleurige hopen! De Foto is van Woensdag 20 April 2016. In de verte nog het kantoor van De Beijer.

Een van de grootste rubrieken is de Polder rubriek, informatie die terug gaat naar het begin van de werkzaamheden in de polder. Beelden onder andere van opslag hopen van De Beijer

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

_________________________________________________________________

24 Juni 2020 is deze foto gemaakt van de Zandzuiger Willem 2. Wat er nu opgebouwd moet worden is hier te zien:

____________________________________________________________

3 december 2020 – Opbouw van de Zandzuiger is al gevorderd, de twee pontons van de zandzuiger zijn gekoppeld. Nu waren ze bezig met het midden gedeelte waar de zuigbuis op zit. De grote centrifugaal pomp waren ze aan het monteren op de buis.

Hier ziet u het midden gedeelte van de zandzuiger. Klik op de link hier onder voor het filmpje met foto’s:

https://www.youtube.com/channel/UCW9v9g7frEeP_Oxt-6TImKQ

________________________________________________________________

4 December 2020 was het zover, na enkele eerdere  trubbels was het vandaag een verrassing  voor ondergetekende!  Geen onderdelen  meer in het zand maar nog enkele onderdelen zoals 2 vaten nog overzetten naar de Willem 2 waar 2 personen de kabels afhaakten. Jan Geluk – Manager Baggertechniek K3Delta nog even gesproken, bij mijn vraag wat gebeurt er met het gemaakte Plateau …dat wordt in de originele staat terug gebracht sprak Jan!  Het waren voor mijn 4 mooie dagen om een verslag van het grote gebeuren te maken waar vele diepladers en vrachtwagens alle onderdelen transporteerden vanaf het terrein van de Zandwinning  installatie. Men kan niets anders zeggen dat alle werklieden snel en goed werk hebben geleverd! Vergeten we niet de twee kraan machinisten van het bedrijf Jenniskens die veilig alles op hun plaats hebben gebracht ! Maar wanneer gaat de zandzuiger gekoppeld worden aan de rij buizen met elk twee drijvers. Er zal nog veel gebeuren tot bijna einde van 2021…l Hoeveel foto’s kan ondergetekende nog maken als 78 jarige.

_________________________________________________________

Nog enkele onderdelen hijsen en de kraan en medewerkers hebben Weekend!

4 December 2020 De Zandzuiger K3Delta Willem 2  volledig Opgebouwd

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_4n2qFcIb02q_gCFg?e=tsGFCg

____________________________________________________________

Zondag 6 December 2020 Veel rijplaten en een eenzame zandzuiger!

Zondag 6 December 2020 Na een wandeling over de dijk had ik koude handen, maar toch thuis gekomen even kijken bij de zandzuiger. Een groot aantal rijplaten hebben veel vrachtwagens  veilig over het gemaakte zand talud laten rijden en de grote kraan  met zijn grote stempelplaten is niet verzakt ! Vreemd om de eenzame zandzuiger zo te zien. Het pad waar velen over struinden moet men nu met een boog van en naar het waterhoogte bord nog volgen tot alles in de oude staat weer is terug gebracht. Hoe lang is de zandzuiger die wellicht komende week naar het lint van buizen  wordt gesleept nog bezig met omputten dat is de lagen boven zand en grind nu nog op bergen staan in put bij de zandwinning installatie terug geblazen, Maar de zandzuiger moet ook weer terug waar die 6 December nog lag! Weer gedemonteerd worden en de onderdelen naar een nieuwe locatie worden gebracht ?

__________________________________________________________

6 December 2020 nog Rijplaten en eenzame Zandzuiger Willem 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii_5A7uI5ZpefU_ckFg?e=HQ2dh5

_________________________________________________________

In 2015 is de Zandwinning installatie opgebouwd….een terugblik:

 

https://whmgipman.wordpress.com/2015/04/04/4-april-2015-rondje-door-de-kekerdom-millingen-polder/?fbclid=IwAR0ot9QTV3QdL39V_TKju7PlX9xb6dcL-h4g9Q7MIKTuMk_fyh5AL6o3HE4

______________________________________________________

Geplaatst in Polder | Reacties uitgeschakeld voor 1 December 2020 start van verplaatsing zandzuiger Willem 3

7 Maart 2013 Foto’s terug gevonden en een terugblik in de polder

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenementen en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

________________________________________________________________

Velen weten dat als men van de Grote parkeerplaats de polder in ging er grote populieren bomen stonden, maar door een ziekte in die bomen moesten die gekapt worden!  Nu in 2020 zijn er nog bijna verborgen de overblijfsels te zien. Na het kappen van de bomen kwamen er grote hopen stammen die geladen werden en getransporteerd. In 2013 zag de polder er heel anders uit en kon men overal nog struinen. In november 2013 zijn de werkzaamheden gestart en vanaf dat moment waren de veranderingen goed te zien in het gebied. De combinatie Boskalis Van de Wetering/ K3Delta  is toen begonnen met kap werkzaamheden langs de Waiboerweg het opknappen van de Waiboerweg en graafwerk om geulen te realiseren. Zo zijn er nu 5 Albums  gemaakt die het zeven jaar terug verleden weer in beeld brengen!

________________________________________________________________

7 Maart 2013 Rondje in de polder – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii-tX97xKbSVrKEPoHA?e=KtMP4R

7 Maart 2013 Rondje in de polder – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii-t41l3jzz3Kc1TKgg?e=JZ8ihi

7 Maart 2013 Rondje in de polder – Album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii-waMLyhx4kd_pgJew?e=OslHkp

7 Maart 2013 Rondje in de polder – Album 4

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii-w8fL-0QswMlRSmSQ?e=Xn4weP

7 Maart 2013 Rondje in de Polder en Kappen van Bomen – Album 5

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii-xgdtpDyy1vJSquvw?e=F7VeGC

__________________________________________________________________

Geplaatst in Amusement, Polder | Reacties uitgeschakeld voor 7 Maart 2013 Foto’s terug gevonden en een terugblik in de polder

19 Juni 2011 Bezoek aan de historische stad Leeuwarden

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

Met de NS kaart vrije dag zijn we in 2011 naar Leeuwarden geweest, en dat album was terug gevonden op een back-up  schijf. In Leeuwarden was veel te zien en te doen. Bij de binnenkomst op het station is er een herdenking bord aan het spoorweg personeel die voor ons vielen. Ten eerste is er natuurlijk de prachtige historische binnenstad met haar monumenten, musea, grachten, singels, winkels en restaurants. Het station van Leeuwarden heeft een aparte uitstraling met zijn gebogen ramen. De Oldehove toren uit de 16e eeuw is een beetje scheef, maar men kan die ook beklimmen. bij de ingang stond een suppoost  in klederdracht. Winkelcentrum de Voorsteeg. Het kunstwerk van Willem Lodewijk Graaf van Nassau. Op een mooi pleintje staat een boom binnen een mooi rond sierend smeedwerk hek met een grote W er op als herinnering van de troonbestijging van Koningin Wilhelmina. Op een ovaal gedeelte van een plein staat een beeld van Willem Lodewijk Graaf van Nassau 1560 – 1620. Kerken in de steden zijn natuurlijk op grote afstand te herkennen zo dus ook de Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden welke gebouwd is van 1882 – 1884 het ontwerp is van de beroemde Dr.P.Cuypers. Het Natuur museum.

De historische binnenstad van Leeuwarden.

Het historische centrum van Leeuwarden ligt rond de Nieuwestad en de Voorstreek. Hier vindt u de grachten met haar terrasjes en de historische gebouwen van Leeuwarden. De Nieuwestad en de Voorstreek zijn de belangrijkste winkelstraten van Leeuwarden. Een bijzonder gebouw is De Stads Waag op de Nieuwestad. In dit 16de-eeuwse gebouw is een leuk restaurant gevestigd met één van de populairste terrasjes van Leeuwarden. De meest bekende bezienswaardigheid van Leeuwarden is de scheve en kromme kerktoren de Oldehove Het was in 1529 de bedoeling dat de toren hoger zou worden dan de Martinitoren in Groningen maar dat is dus niet gelukt. Al na tien meter bouwen bleek de toren scheef te gaan staan. Tijdens de bouw is nog geprobeerd om de verzakking te compenseren maar dat leidde dus niet alleen tot een scheve, maar ook tot een kromme toren. De kerk die bij de Oldehove hoorde is nog even een basiliek geweest maar na een storm in 1576 stortte het gebouw in. De Oldehove is uiteindelijk nooit afgebouwd.Op het dak van de Oldehove is een uitkijk platvorm waar u langs de toren naar beneden kunt kijken.

__________________________________________________

19 Juni 2011 Bezoek aan de historische stad Leeuwarden – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii9YeSkNT7SKWzMTMuQ?e=3pSQSZ

19 Juni 2011 Bezoek aan de historische stad Leeuwarden – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii9Y5GElDqzz7lRgTmQ?e=maPtoi

______________________________________________________

Geplaatst in Steden bezoek | Reacties uitgeschakeld voor 19 Juni 2011 Bezoek aan de historische stad Leeuwarden

10 en 11 November 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

10 November zijn alle buizen gekoppeld en loopt de sliert al tot de Kees Nuijten dam, dat is de dam als men van de grote parkeerplaats komt. Ook zijn de buizen aan de linkere kant van de weg naar richting  theetuin waar nog grote hopen staan, vanaf de grote 2 meter doorsnede buis richting oude steenfabriek gekoppeld. De buizen slierten lopen door de dikke buis waar het water niveau  van de beide water plassen langzaam op hoogte aangepast werd. Zodra de Zandzuiger bij dam bij de oude steenfabriek te water is gelaten kan die gekoppeld worden aan de buizen in het zelfde water. In de Dikke buis van 2 meter zijn er nu 2 buizen zonder drijvers. In het midden van van die 2 buizen is er flexibele mof zodat bij stijgend water er geen problemen komen. In de plas waar zandzuiger Willem 3 dan is gaat die de bergen die er nu zijn,  ( tegenkomt) doorspuiten in de plas bij de zandwinning installatie. Aan de einde van de buizen zijn zware metalen ringen met 20 gaten waar om en om zware bouten van 24 mm doorsnede en 20 Cm lang met een tril hamer worden vast gezet.

Meer Informatie:

Gezellig groepje buizen koppelaars: Het is natuurlijk handig om meer informatie te krijgen, maar ook via K3 Delta mag ik uitleg ontvangen. Helaas kan ik geen datum informatie geven over  het ontkoppelen van de Willem 3 zandzuiger en transport op een dieplader en een kraan die de zandzuiger over de dam bij de oude steenfabriek zal tillen. In mijn rubriek vult u Polder in en kunt u vanaf 2014  de werkzaamheden tot 2020 volgen! U zult dan informatie zien van o.a. graafwerk en slik transport en andere  transporten. Hoogte punt in 2017 was het doorgraven van de dam waar De Beijer jaren lang zijn materiaal transporten had. Ook zat er aan de weg voordat de Beijer werd gesaneerd nog een uitbouw gedeelte waar schepen aan konden leggen. Bij het saneren van het De Beijer terrein was er een kale vlakte ontstaan ! Maar in 2017 bij de doorgraving stonden er mooie witte tentjes waar toespraken werden gehouden en een onthulling van een mooi informatiebord. U komt het allemaal tegen!

10 November 2020 De laatste buizen zijn gekoppeld – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii8RhxI47OxlKfSbBBw?e=8jC5f5

11 November 2020 Vervolg met met nog 2 buizen – Album

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii8R6kWNA1h2Yc06qUA?e=f3zUOY

______________________________________________________________________________

Filmpjes kunt u hier zien: https://www.youtube.com/user/Liburnareport/videos

Website: https://whmgipman.wordpress.com/

___________________________________________________________________________________

Geplaatst in Polder | Reacties uitgeschakeld voor 10 en 11 November 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder

9 November 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder

Spaces van Wil | Bezoek aan veel evenmenten en gebeurtenissen

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

9 November 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder. Vandaag zijn ze verder gegaan aan het koppelen van de komende Zandzuiger,. Een lange sliert is het al geworden!  Regelmatig pakte de kraandrijver een buis en bracht die tegen de vorige buis waar twee personen de grote ringen koppelden, daarvoor  gebruikten ze een tril hamer die de ringen strak tegen de rubberen dikke afdichtingen drukten. Aan het einde van de sliert buizen was een persoon met een klein motorbootje proberen de sliert recht te houden.

Werk in de omputlocatie ( K3 Delta )

Bij het winnen van zand en klei is een deel geschikt als grondstof voor de markt. Het overige deel wordt weer ‘teruggestort’. Een zandzuiger zorgt ervoor dat dit teruggestorte zand en klei op de juiste plek komt te liggen voor de eindinrichting van de Millingerwaard. Voor dit werk is zandzuiger Jan Willem III aangevoerd en nu aan het werk in deze omputlocatie. De afgelopen maanden is er groot onderhoud aan de Jan Willem III gepleegd. In juni is de zuiger in onderdelen naar Millingen gebracht en daar gemonteerd. Nu kan de zuiger er weer tegenaan.

Oplevering 

Eind 2021 worden de werkzaamheden afgerond. We kunnen we dan samen met onze samenwerkingspartners een prachtig, uniek gebied in Nederland opleveren waar waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie hand in hand gaan.

Volgens de Planning van K3Delta wordt de zandzuiger “Jan Willem 3” in week 49 gemobiliseerd van de winplas Millingerwaard naar de geul nabij de drempel in Kekerdom. ( 30 November – 5 December 2020 ) Foto hier boven de Drempel.

9 November 2020 Koppelen van de Buizen – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii8BlOyQq030mSW41wg?e=gasa5T

9 November 2020 Koppelen van de Buizen – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii8BxpmHsanZnVnWevQ?e=0RY0mw

9 november 2020 Buizen koppelen voor de komst van de Zandzuiger 1

9 november 2020 Buizen koppelen voor de komst van de Zandzuiger 2

_________________________________________________________

Vanwege problemen met invoegen van de link naar de filmpje verwijs ik u naar mijn plaats waar alle filmpjes staan:

https://www.youtube.com/user/Liburnareport/video’s

__________________________________________________________

Meer informatie:

https://millingerwaard.staatsbosbeheer.nl/werk+in+uitvoering/default.aspx

https://www.k3.nl/projecten/millingerwaard

Alle Polder Rubrieken van de werkzaamheden in de polder sinds 2014

https://whmgipman.wordpress.com/category/polder/

_________________________________________________________

 

Geplaatst in Polder | Reacties uitgeschakeld voor 9 November 2020 Bezoek aan de werkzaamheden in de Polder

29 April 2011 Weekje Utrecht foto’s en filmpjes in Vogelvlucht.

Foto’s met Datum linken: http://tinyurl.com/Spaces-link

Klik eerst bovenaan op Datum link: https://whmgipman.wordpress.com

Ook aanvullende info op mijn Facebook: https://www.facebook.com/wil.gipman

Korte Linken onder Albums werden niet meer herkend. Dus moesten er nieuwe albums gemaakt worden. Zo hadden we een Weekje Utrecht is leuk om daar te wandelen en te fietsen. We woonden een week in Hoograven! Vandaar ging de eerste fietstocht via Houten naar Wijk bij Duurstede, we passeerde De prinses Irene sluis….en verder op weg naar Wijk bij Duurstede. Net voordat de molenaar de wieken vastgezet had….kon ik toch nog enkele foto’s maken. De koren molen Rijn en Lek dateert uit 1659 en is in goede staat gehouden. Bij Kasteel Duurstede  was er een optreden geweest en drukte met spullen weer inladen.

Omdat er veel foto’s zijn gemaakt werden het 10 albums. Park Transwijk ligt bij o.a verzorging centrums en is ook intrek bij wandelaars en er is een leuk klein speeltuintje voor de kinderen. Er is zelfs een mini kasteel met glijbanen. We hebben het Spoorweg museum bezocht. In Utrecht was er een Oranje festijn en dat was een hele drukte bij de Oude gracht. Ook hebben we op de laatste dag een fietstocht naar Vianen gemaakt, ook met de pont  naar Nieuwegein. Bij terugkomst in Hoograven  werden van elke dag weer foto albums gemaakt op de laptop, en dan de rubriek weer aanpassen.

Uiteindelijk zijn van alle dagen veel foto’s gemaakt en enkele filmpjes. Dat alles heeft geresulteerd aan 10 Albums! Die albums heb ik kunnen repareren door in OneDrive te zoeken naar de datums, de foto’s in die Albums kon ik selecteren en dan kwam de optie link maken. Niet alle albums kunnen in OneDrive gevonden worden. Op mij Externe schijven kon ik ook foto’s van Albums vinden, maar helaas niet alles zodat er nog veel korte linken zijn!

________________________________________________________________

25 April 2011 Fietstocht naar Wijk bij Duurstede

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hvAa4GXGpdJAJxPA?e=3dW92s

28 April 2011 Park Transwijk en Hoograven Winkelcentrum

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hoq-x9_-NESz94wA?e=Ii7lsB

29 April 2011 Rondje Utrecht centrum album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hpUgcdsEmkTJst9w?e=XdfWyY

29 April 2011 Rondje Utrecht centrum album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hqD3f1dWYr8WH9cQ?e=fZ4vpu

29 April 2011 Rondje Utrecht centrum album 3

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hrnBvdI9i1AdiSsA?e=kcTvvM

29 April 2011 Utrecht  in Vogelvlucht. Album Spoormuseum 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hsm66qvGiq1OZdPA?e=IvmlRt

29 April 2011 Utrecht  in Vogelvlucht. Album Spoormuseum 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7htQ9OsaI88cBGyGA?e=Xd39Po

30 April 2011 Utrecht Oranje festijn en de Uitmarkt

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii78YXi8zn6ohZXGBsA?e=FRXNQv

1 Mei 2011 Laatste fietstocht richting Vianen – Album 1

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hm7xudi4TmF-HlbA?e=QAc5wq

 1 Mei 2011 Laatste fietstocht richting Vianen – Album 2

https://1drv.ms/u/s!AtFLchdsVFFii7hnteP2ZquCUNXumw?e=Q9u8uf

________________________________________________________________

Naar de Rubriek:

https://whmgipman.wordpress.com/2011/04/30/29-april-2011-utrecht-foto-en-filmpjes-in-vogelvlucht/

________________________________________________________________

Geplaatst in Steden bezoek | Reacties uitgeschakeld voor 29 April 2011 Weekje Utrecht foto’s en filmpjes in Vogelvlucht.